Xét nghiệm ung thư giáp, u lympho hoặc đa u tủy xương