Xét nghiệm tìm nguyên nhân vô sinh nam/nữ (nhiễm sắc thể đồ, kháng thể kháng tinh trùng, ...)