Tiêu hóa: Xét nghiệm đánh giá chức năng gan tụy mật dạ dày, men gan, tụy , sắc tố mật….