Thận - Tiết Niệu : Tổng phân tích nước tiểu, chức năng thận, điện giải đồ, Microlobumin, cấy nước tiểu và làm kháng sinh đồ,…