Nhi khoa: Xét nghiệm đầy đủ các chuyên khoa Huyết học, Miễn dịch, Di truyền,…