Bảng giá dịch vụ

SIÊU ÂM

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ TIỀN (VNĐ)
1 Siêu âm thai 4C 250.000
2 Siêu âm thai 5C 300.000
3 Siêu âm thai thường 2C 150.000
4 Siêu âm thai doppler màu 200.000
5 Siêu âm bụng tổng quát 120.000
6 Siêu âm tuyến vú 200.000
7 Siêu âm tuyến giáp 200.000
8 Siêu âm phần mềm 200.000
9 Siêu âm mạch máu 200.000
10 Sinh thiết u trên siêu âm và xn tìm tế bào ung thư (thực hiện bởi bs BV ung bướu và xn gửi tại BV ung bướu) Liên hệ
     

KHOA SẢN

STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ TIỀN (VNĐ)
1 Khám sản 100.000
2 Đo cơn gò tử cung, tim thai bằng monitor sản khoa 180.000
3 Khám phụ khoa 100.000
4 Soi nhuộm huyết trắng 100.000
5 Rửa âm đạo đặt thuốc 50.000
6 Soi cổ tử cung 180.000
7 Đặt vòng tránh thai Tcu 350.000
8 Lấy vòng tránh thai còn dây 150.000
9 Lấy vòng tránh thai khó mất dây 300.000
10 Xoắn polyp cổ tử cung 300.000
11 Bấm sinh thiết cổ tử cung 400.000
12 Hút dịch lòng tử cung kiểm tra 900.000
13 Cấy que tránh thai Liên hệ
14 Lấy que tránh thai 450.000